Nacrt Odluke o stipendiranju studenata i učenika Općine Štitar – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Općina Štitar

Nacrt Odluke o stipendiranju studenata i učenika Općine Štitar – Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt Odluke o stipendiranju studenata i učenika Općine Štitar čiji je predlagatelj vijećnik Stjepan Gašparović.

Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronske pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 16. siječnja 2020. godine do 15,00 sati.

[wps_alert type=”important”]DOKUMENTI[/wps_alert]
Skip to content