Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Štitar

Studenti

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Štitar

Na temelju članka 8. Odluke o stipendiranju studenata i učenika Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije”, broj: 01/21 i 17/21) Općinski načelnik Općine Štitar raspisuje:

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima
s područja Općine Štitar

 1. Općina Štitar osigurala je dodjelu stipendija studentima u akademskoj godini 2021/2022. na način da se ukupan iznos planiranih sredstava za stipendije dijeli na sve prijavljene studente koji ispunjavaju uvjete natječaja i to kroz 10 mjeseci.
 2. Pravo na prijavu na natječaj imaju:
  – državljani RH s prebivalištem u Štitaru,
  – studenti koji imaju status redovnog studenta,
  – studenti koji nisu stariji od 25 godina u trenutku raspisivanja natječaja,
  – studenti koji ne primaju drugu stipendiju,
  – studenti koji akademsku godinu upisuju prvi puta.
 3. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:
  • prijava,
  • kopija važeće osobne iskaznice,
  • potvrda iz koje je vidljivo da je student redovno upisao akademsku godinu prvi puta.

  Nepotpuna i nepravodobna prijava neće se razmatrati.
  Odluka o stipendiranju studenata i učenika Općine Štitar, kao i obrazac prijave može se preuzeti na web stranici Općine Štitar: https://www.opcina-stitar.hr/.

  Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 27. siječnja 2022. godine na adresu: Općina Štitar, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, s naznakom: “Za natječaj za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Štitar”.

Općinski načelnik
Stjepan Gašparović, mag.iur.


Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Štitar, Odluku o raspisivanju natječaja, Prijavu za dodjelu stipendija te Izjavu o prikupljanju i obradi osobnih podataka preuzmite na priloženoj poveznici.

PREUZIMANJE

Skip to content