Novosti

Novosti

Plan razvoja Općine Štitar za razdoblje od 2022. do 2028. godine – savjetovanje

Poštovani, pozivamo Vas na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju PRIJEDLOGA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE I KOMUNIKACIJSKOG AKCIJSKOG PLANA koji se prethodno donose u cilju što boljeg razumijevanja i upoznavanja mještana sa svim aktivnostima na lokalnoj razini tijekom procesa izrade, donošenja i provedbe Plana razvoja Općine Štitar za razdoblje od 2022. do 2028. godine. Svrha savjetovanja je […]

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture i programa financiranja javnih potreba za 2023. godinu

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrte: Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronske pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 14. studeni 2022. godine […]

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarskog područja Štitar

Temeljem članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Općina Štitar objavljuje: OBAVIJEST O IZRADI Urbanističkog plana uređenja gospodarskog područja Štitar Općinsko vijeće Općine Štitar na svojoj 15. sjednici održanoj 22. kolovoza 2022. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarskog područja Štitar. Predmetna […]

Obavijest o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štitar

Temeljem članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Općina Štitar objavljuje: OBAVIJEST O IZRADI II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štitar Općinsko vijeće Općine Štitar na svojoj 15. sjednici održanoj 22. kolovoza 2022. godine donijelo je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna […]

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja Štitar

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Načelnika Općine Štitar, KLASA: 350-01/21-01/03, URBRO.I: 2196-25-02-22-13 od 05. prosinca 2022. godine, Načelnik Općine Štitar objavljuje: JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGUUrbanističkog plana uređenja Gospodarskog područja, Štitar Javna rasprava s javnim uvidom trajat ie (8) osam dana […]

Plan razvoja Općine Štitar – ANKETNI UPITNIK

Općina Štitar pokrenula je izradu Plana razvoja Općine Štitar za razdoblje od 2022. do 2028. godine (u daljnjem tekstu: Plan razvoja). Svrha izrade Plana razvoja je pridonijeti uspješnom i učinkovitom upravljanju razvojem općine. Za izradu Plana razvoja ključan je doprinos svih zainteresiranih strana iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora i veoma je važno da izrazite […]

Poziv umirovljenicima da podnesu zahtjev za isplatu božićnice

Općina Štitar poziva umirovljenike s prebivalištem na području Štitara, čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.500,00 kuna mjesečno te osobe starije od 65 godina bez prava na mirovinu, da podnesu zahtjev za isplatu božićnice za 2022. godinu. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar te na mrežnim stranicama […]

Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 2023. godinu

Općina Štitar poziva udruge i druge organizacije civilnog društva koje djeluju u području kulture da se prijave na Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture iz Proračuna Općine Štitar za 2023. godinu. Rok za podnošenje prijava je 30 dana i počinje teći danom objave poziva. Na priloženim poveznicama možete preuzeti sljedeće dokumente:

JAVNI POZIV NA DOSTAVU PONUDA – Rekonstrukcija i izgradnja staza na mjesnom groblju

Naručitelj Općina Štitar upućuje Javni poziv na dostavu ponuda za predmet nabave Rekonstrukcija i izgradnja staza na mjesnom groblju, CPV- 45233161, procijenjena vrijednost nabave: 40.000,00 kuna, bez PDV-a. Na priloženoj poveznici možete preuzeti slijedeće dokumente: Javni poziv za dostavu ponude – Rekonstrukcija i izgradnja staza na mjesnom groblju Zaključak o početku postupka jednostavne nabave Troškovnik […]

Zajmovi i jamstva za osiguranje likvidnosti uslijed porasta troškova energije, utjecaja kriza i za pripremu sjetve

Pozivaju se poduzetnici čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i dalekosežnim utjecajem kriza da razmotre mogućnost financiranja potreba za obrtnim sredstvima (nabava repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje likvidnosti uslijed visokog rasta troškova energenata i dr.) putem dostupnih kredita i uz jamstvene sheme uz državne potpore. Hrvatskim poljoprivrednicima su u tekućem programskom razdoblju uz […]

Skip to content