Novosti

Novosti

Javno otvaranje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar

Obavještavaju se svi ponuditelju na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Štitar da će se javno otvaranje ponuda održati dana 06. ožujka 2024. godine u 10.00 h, u prostorijama Doma kulture – „Mala sala“ u Štitaru, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar.

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU “AKTIVNE U ZAJEDNICI – FAZA IV”

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus za projekt „Aktivne u zajednici – faza IV“ Općinski načelnik Općine Štitar objavljuje: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA PRIPADNIKA CILJNE SKUPINE ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „AKTIVNE U ZAJEDNICI – FAZA IV“ Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i […]

27. veljače 2024. – Svjetski dan kastracije pasa i mačaka

Svjetski dan kastracije pasa i mačaka obilježava se ove godine 27.02.2024. S tim u vezi ističemo važnost kastracije kao najučinkovitijeg načina sprječavanja nastanka neželjenih pasa i mačaka. Ne samo da se time se sprječava nekontrolirano razmnožavanje životinja, nego istovremeno to znači i uštede za općine i gradove jer ne izdvajaju velika sredstva za trošak njihova […]

Edukacija građana o sustavu civilne zaštite

EDUKACIJA GRAĐANA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 21.02.2024. S POČETKOM U 17 SATI J. J.STROSSMAYERA 36 (SALA ZA SASTANKE) OPĆI PODACI O PROGRAMU Program edukacije građana o sustavu civilne zaštite težišno obuhvaća upoznavanje građana sa opasnostima i rizicima od nastanka velikih nesreća ili katastrofa te sa organizacijom sustava civilne zaštite za provedbu mjera i postupaka zaštite […]

Javni poziv na dostavu ponuda – Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – objava korigiranog Tehničkog elaborata

Vezano uz Javni poziv na dostavu ponuda – Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – faza IV koji je objavljen na službenoj stranici Općine Štitar ( link na objavu), izmijenjen je Tehnički elaborat. U nastavku preuzmite Korigirani tehnički elaborat “Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza – FAZA I“.

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna PPUO Štitar

Na temelju članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Štitar, KLASA: 350-02/24-01/02,  URBROJ: 21196-25-02-24-2 od 05. veljače 2024. godine, Općinski načelnik Općine Štitar objavljuje: JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PPUO ŠTITAR Javna rasprava s javnim uvidom […]

Skip to content