Obavijest o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štitar

Obavijest o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štitar

Temeljem članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Općina Štitar objavljuje:

OBAVIJEST O IZRADI

II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štitar

Općinsko vijeće Općine Štitar na svojoj 15. sjednici održanoj 22. kolovoza 2022. godine donijelo je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štitar.

Predmetna Odluka je upućena na objavu u Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije.

Detaljnije obavijesti o tijeku izrade navedenog Prostornog plana mogu se dobiti na adresi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar, J.J. Strossmayera 36, na telefon: 032/847-914 ili kroz mrežnu stranicu Općine Štitar, www.opcina-stitar.hr.

Skip to content