Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja “Dvorište” Štitar

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja “Dvorište” Štitar

Općinsko vijeće Općine Štitar na svojoj 18. sjednici održanoj 28. prosinca 2022. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja „Dvorište“, Štitar.

Predmetna Odluka je upućena na objavu u Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije.

Detaljnije obavijesti o tijeku izrade navedenog Urbanističkog plana uređenja „Dvorište“, Štitar mogu se dobiti na adresi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar, J.J. Strossmayera 36, na telefon: 032/847-914 ili kroz mrežnu stranicu Općine Štitar, www.opcina-stitar.hr.

Skip to content