Obavijest o prikupljanju biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada

Otpad

Obavijest o prikupljanju biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada

ČISTOĆA ŽUPANJA d.o.o. obavještava korisnike javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada kako će od 01. 09. 2021. godine obavljati javnu uslugu odvoza otpadnog papira i kartona i odvoz otpadne plastike sa kućnog praga.

Raspored odvoza reciklabilnih vrsta otpada možete pogledati u priloženom dokumentu.

PREUZIMANJE

Skip to content