Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada

Savjetovanje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu pružanja javne usluge skupljanja komunalnog otpada

Na temelju članka 66. st. 4. Zakona o gospodarenju otpadom, te članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Štitar.

Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronske pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 10. siječnja 2022. godine do 15,00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Stjepan Gašparović, mag.iur.

PREUZIMANJE

Skip to content