Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prilagođenom načinu pružanja usluga od strane djelatnica na projektu

Štitar

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prilagođenom načinu pružanja usluga od strane djelatnica na projektu

Na temelju trenutnog opadanja broja novooboljelih od Covid-19 virusa Općina Štitar, 10. svibnja 2021. godine, donosi sljedeću

O D L U K U
O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKU O PRILAGOĐENOM NAČINU PRUŽANJA USLUGA OD STRANE DJELATNICA NA PROJEKTU

I.
Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o prilagođenom načinu pružanja usluga od strane djelatnica na projektu (KLASA:406-05/20-01/02, UR.BROJ:2212/09-03/05-21/85).
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Marko Bikić

PREUZIMANJE

Skip to content