Odluke općinskog načelnika (arhiva)

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti & Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika kao mogućih prijenosnika zaraznih bolesti

R.Br. File Veličina Datum
1. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 22kb Srijeda, 10.02.2021
2. Odluka o provođenju mjera suzbijanja štetnika kao mogućih prijenosnika zaraznih bolesti 25kb Srijeda, 10.02.2021

Procedura upravljanja i raspolaganja imovinom

R.Br. File Veličina Datum
1. Procedura upravljanja i raspolaganja imovinom 636kb Srijeda, 10.02.2021

Plan prijma na stručno osposobljavanje za 2020. godinu

R.Br. File Veličina Datum
1. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Štitar za 2021. godinu 17kb Četvrtak, 14.01.2021

Plan prijma u službu za 2021. godinu

R.Br. File Veličina Datum
1. Plan prijma u službu Općine Štitar 17kb Četvrtak, 14.01.2021

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 1037kb Ponedjeljak, 11.01.2021

Odluka o obustavi od primjene općeg akta – Odluke o načinu provedbe postupka jednostavne nabave Općine Štitar

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o obustavi od primjene općeg akta 48kb Srijeda, 30.12.2020

Plan savjetovanja sa javnošću u 2021. godini

R.Br. File Veličina Datum
1. Plan savjetovanja sa javnošću 13kb Ponedjeljak, 28.12.2020

Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Štitar

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o imenovanju zapovjednika DVD 2020._docx 21kb Ponedjeljak, 28.12.2020

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

R.Br. File Veličina Datum
1. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 39kb Ponedjeljak, 28.12.2020

Godišnji plan upravljanja imovinom za 2021. godinu

R.Br. File Veličina Datum
1. Godišnji plan upravljanja imovinom 22kb Ponedjeljak, 23.11.2020

Prijedlog Proračuna Općine Štitar za 2021.

R.Br. File Veličina Datum
1. Projekcija plana proračuna 2021 74kb Ponedjeljak, 16.11.2020
2. Plan razvojnih programa – 2021. 29kb Ponedjeljak, 16.11.2020
3. 2021-Obrazloženje proračuna 33kb Ponedjeljak, 16.11.2020
4. Prijedlog-Odluka o proračunu 2021. 137kb Ponedjeljak, 16.11.2020

Odluka o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja Općine Štitar

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja 1631kb Petak, 16.10.2020

Rekonstrukcija nogostupa 2020.

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka MV 300kb Četvrtak, 14.05.2020
2. Odluka o prihvaćanju ponude za provedbu postupka MV 300kb Četvrtak, 14.05.2020

Plan prijma za 2020. godinu

R.Br. File Veličina Datum
1. Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Štitar za 2020. godinu 386kb Utorak, 07.01.2020
2. Plan prijma u službu Općine Štitar za 2020. godinu 537kb Utorak, 07.01.2020

Prijedlog proračuna za 2020. godinu

R.Br. File Veličina Datum
1. dopis 227kb Srijeda, 27.11.2019
2. obrazloženje 1904kb Srijeda, 27.11.2019
3. plan 1139kb Srijeda, 27.11.2019
4. odluka 3609kb Srijeda, 27.11.2019
5. projekcija posebni dio 77kb Srijeda, 27.11.2019
6. projekcija opći dio 43kb Srijeda, 27.11.2019

Procedure

R.Br. File Veličina Datum
1. Procedura – putni nalozi 767kb Četvrtak, 24.10.2019
2. Procedura – blagajničko poslovanje 1355kb Četvrtak, 24.10.2019

Plan klasifikacijskih oznaka 2019.

R.Br. File Veličina Datum
1. Plan klasifikacijskih oznaka 2019. 686kb Utorak, 09.04.2019

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Štitar

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune PPU Općine Štitar 116kb Četvrtak, 22.11.2018

Prijedlog proračuna za 2019. godinu

R.Br. File Veličina Datum
1. Plan razvojnih programa – 2019. 24kb Srijeda, 28.11.2018
2. Prijedlog Proračuna za 2019 80kb Ponedjeljak, 19.11.2018
3. Obrazloženje proračuna općine Štitar 2019. 29kb Ponedjeljak, 19.11.2018
4. Prijedlog-Odluka o proračunu 2019. 133kb Ponedjeljak, 19.11.2018

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarske službe

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva 267kb Utorak, 23.10.2018

Izmjene i dopune plana nabave Općine Štitar za 2017. godinu

R.Br. File Veličina Datum
1. Izmjene i dopune plana nabave Općine Štitar za 2017. godinu 393kb Srijeda, 27.12.2017

Obrazloženje Proračuna Općine Štitar za 2018.godinu

R.Br. File Veličina Datum
1. Obrazloženje Proračuna Općine Štitar za 2018.godinu 262kb Srijeda, 15.11.2017

Odluka o proračunu

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o proračunu 265kb Srijeda, 15.11.2017

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu

R.Br. File Veličina Datum
1. Prijedlog Proračuna za 2018.godinu 1134kb Srijeda, 15.11.2017

Plan prijma u službu za 2017.godinu

R.Br. File Veličina Datum
1. Plan prijma u službu za 2017.godinu 234kb Utorak, 17.10.2017

Odluka o korištenju mobilnih telefona

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o korištenju mobilnih telefona 225kb Utorak, 17.10.2017

Prijedlog Proračun za 2017.god.

R.Br. File Veličina Datum
1. Prijedlog Proračun za 2017.god. 523kb Srijeda, 16.08.2017

ODLUKA o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

R.Br. File Veličina Datum
1. ODLUKA o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 530kb Srijeda, 09.09.2015

Pravilnik o provođenju postupaka nabave  roba i usluga bagatelne vrijednosti

R.Br. File Veličina Datum
1. Pravilnik o provođenju postupaka nabave  roba i usluga bagatelne vrijednosti 24kb Utorak, 18.03.2014

Pravilnik o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti DO 70.000,00 kn

R.Br. File Veličina Datum
1. Pravilnik o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti DO 70.000,00 kn 20kb Srijeda, 14.11.2012

Pravilnik o korištenju službenog automobila i mobilnih telefona

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o korištenju mobilnih telefona 38kb Utorak, 24.01.2012
2. Pravilnik o korištenju službenog automobila 45kb Ponedjeljak, 08.02.2010
Skip to content