Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje

Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt:

  • Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Štitar
  • Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
  • IV. Izmjene i dopune Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronske pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 16. siječnja 2023. godine do 15,00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Stjepan Gašparović, mag.iur.

PREUZIMANJE

Skip to content