Općina Štitar

img
img
img
img
Općina Štitar

Stanovništvo

Općinu Štitar čini jedno naselje - Štitar. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine ukupan broj stanovnika bio je 2.108.

U ratovanju od 1687.- 1691. godine i seobi koja je poslije toga nastala, prešlo je s bosanske strane ovamo mnogo naroda, a osobito iz susjedne župe Crkvišta. U Štitaru je iz turskog vremena ostalo desetak starosjedilačkih kuća koje su bile polujekavske. Od 1687.-1716. godine doselilo se u to selo iz Bosanske Posavine još nekih 30 porodica tako da je oko 1730-te godine bilo u njemu na četrdesetak obitelji u preko 80 domova.

Glavni dio bosanskih doseljenika u Štitar bio je iz sela Utorkovića koje je ležalo preko Save. Od starih i doseljenih porodica malo ih je izumrlo, ali ih se poveći broj raselio.

U razdoblju 1991.- 2001. godine unatoč ratnim događajima, migracijama i razaranjima, na području Općine zabilježen je rast broja stanovnika. Domovinski rat na ovom području indirektno je pokrenuo nove demografske procese. Pokrenut je val izbjeglica iz susjedne BiH. Izbjeglo stanovništvo našlo je privremeni smještaj u cijelom županjskom kraju.

Općinu Štitar čini jedno naselje - Štitar. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine ukupan broj stanovnika bio je 2.108.

Povijest Štitara
img
img
img
img
Općina Štitar

"Sedam sela oko sela Štitar"

Tako glasi pjesma. Prema priči oko današnjeg Štitara bilo je sedam naselja, a svako od njih je imalo 13-14 kuća. Oko 1780. oni su se združili i osnovali selo koje se do danas razvijalo i koje čini 721 kućanstvo i 2108 stanovnika

Općina Štitar je najmlađa jedinica lokalne samouprave u RH, osnovana je 13. 7. 2006. godine, do kada je naselje Štitar bilo u sastavu Grada Županje. Općina Štitar nalazi se na zapadnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije i ima izrazito povoljan geoprometni položaj. S južne strane obgrljena je rijekom Savom što predstavlja prirodnu granicu sa susjednom Bosnom i Hercegovinom (BiH), a sa sjeverne strane prolazi autocesta Zagreb - Lipovac, prometnica važna za državni i međunarodni tranzitni promet.

Općina Štitar prostire se na površini 1012 ha (40,12 km2), a graniči s općinama Babina greda, Gradište i gradom Županjom. Nalazi se na 83 metra nadmorske visine, na području koje karakterizira jednoličnost nizinkog reljefa.

Povijest Štitara

Općina Štitar

team
  • opcina.stitar@vu.t-com.hr
team
team
img
Štitar

Poznati Štitarci

  • Najbolji hrvatski tamburaši
  • Ivan Martinović
  • Ivan Šarić - Baća
  • Josip Benaković
img
Kontakt

Općina Štitar

Kontaktirajte
nas

Naša
lokacija

Nazovite
nas

Skip to content