Otvoreni podaci

Otvoreni podaci

Člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13 i 85/15) utvrđeno je da su tijela javne vlasti obvezna objavljivati informacije kojima raspolažu na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku. Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na informacije za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama ovoga Zakona.

 

Člankom 28. Zakona utvrđeno je da su, u svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija, tijela javne vlasti dužna na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima.

Općina Štitar želi potaknuti korištenje otvorenih podataka koji su postavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje od strane građana i poduzetnika.

 

Korisnici mogu:

– kopirati, objavljivati, distribuirati i javnosti priopćavati informacije,
– prerađivati informacije,
– iskoristiti informacije u komercijalne i nekomercijalne svrhe, kombinirajući ih s drugim informacijama i uvrštavajući ih u svoj proizvod, uz obavezno navođenje izvora podataka.

 

Preuzimanjem informacija za daljnju uporabu, Korisnik prihvaća navedene uvjete korištenja. Bez obzira na svrhu ponovne uporabe informacija, Korisnik će s njima postupati u dobroj vjeri te nije dozvoljena zlouporaba preuzetih informacija.
Nije dozvoljeno korištenje informacija za primjenu ili objavu u svrhu kriminalnih, ilegalnih, rasističkih, diskriminirajućih, klevetničkih, seksističkih ili homofobnih aktivnosti.

 

Općina Štitar nema obavezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi, niti ima obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe. Općina Štitar ne može jamčiti kontinuiranu isporuku informacija i može mijenjati sadržaj ovih stranica bez prethodne najave.

Preuzmite dokument(e)
  • Registri
  • Evidencije/Popisi
  • Svi dokumenti
  • Asset lista

       

      Skip to content