Plan razvoja Općine Štitar – ANKETNI UPITNIK

Štitar

Plan razvoja Općine Štitar – ANKETNI UPITNIK

Općina Štitar pokrenula je izradu Plana razvoja Općine Štitar za razdoblje od 2022. do 2028. godine (u daljnjem tekstu: Plan razvoja). Svrha izrade Plana razvoja je pridonijeti uspješnom i učinkovitom upravljanju razvojem općine.

Za izradu Plana razvoja ključan je doprinos svih zainteresiranih strana iz javnog, civilnog i gospodarskog sektora i veoma je važno da izrazite svoja mišljenja i planove o budućem razvoju naše općine. Ovo je prilika svih mještana Štitara da predlože svoje ideje koje možemo uključiti u donošenje predmetnog akta te kako bi ih mogli financirati iz lokalnih i nacionalnih sredstava, kao i sredstava Europske unije koja su nam na raspolaganju.

Ako želite pridonijeti kvaliteti budućeg života mještana naše općine, pozivamo Vas da do 09. prosinca 2022. izdvojite nekoliko minuta i ispunite ANKETNI UPITNIK.
   
Svojim prijedlozima, stavovima, mišljenjima i idejama možete se svakodnevno obratiti i na telefon Općine Štitar 032/847-914.

Skip to content