Plan razvoja Općine Štitar za razdoblje od 2022. do 2028. godine – savjetovanje

Plan razvoja Općine Štitar za razdoblje od 2022. do 2028. godine – savjetovanje

Poštovani,

pozivamo Vas na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju PRIJEDLOGA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE I KOMUNIKACIJSKOG AKCIJSKOG PLANA koji se prethodno donose u cilju što boljeg razumijevanja i upoznavanja mještana sa svim aktivnostima na lokalnoj razini tijekom procesa izrade, donošenja i provedbe Plana razvoja Općine Štitar za razdoblje od 2022. do 2028. godine.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Prijedloge, primjedbe i mišljenja zainteresirana javnost može podnositi u roku od 20 dana od dana objave najkasnije do 14.11.2022. godine na e-mail adresu procelnik@opcina-stitar.hr

PREUZIMANJE

Skip to content