Poziv za podnošenje zahtjeva za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

Poziv za podnošenje zahtjeva za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

Jedinstveni upravni odjel Općine Štitar poziva sve zainteresirane mještane, koji za to ispunjavaju uvjete propisane u članku 11. Odluke o komunalnoj naknadi Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije” br. 1/19), da podnesu zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štitar, J.J. Strossmayera 36.

Podsjećamo da su u cijelosti oslobođeni od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor obveznici čija su novčana mjesečna primanja manja od 500,00 kn po članu domaćinstva, samci kojima su novčana mjesečna primanja manja od 600,00 kn, te 100% invalidi. Invalidi s manjim stupnjem tjelesnog oštećenja oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor kojemu su vlasnici 1/1 srazmjerno stupnju svog tjelesnog oštećenja.

Skip to content