Program ZAŽELI!

EU projekt

Aktivne u zajednici – faza II

 • FOND

  Europski socijalni fond

 • OPERTIVNI PROGRAM

  OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 • NADLEŽNO TIJELO

  Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

 • PARTNERI

  Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Vinkovci, Centar za socijalnu skrb Županja

 • ŠIFRA PROJEKTA

  UP.02.1.1.13.0191

 • TRAJANJE PROJEKTA

  16 mjeseci

 • NAZIV PROJEKTA

  Aktivne u zajednici – faza II

 • KORISNIK

  Općina Štitar

 • UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

  925.315,00 kn (85% sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda, 15% sufinancirano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske)

 • RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

  05.10.2020.-05.02.2022.

SVRHA PROJEKTA :
Osnažiti i unaprijediti radni potencijal 10 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kako bi se ublažile posljedice njihove nezaposlenosti, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života najmanje 60 krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Općine Štitar.


AKTIVNOSTI PROJEKTA :
Zapošljavanje 10 žena pripadnica ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u Općini Štitar unaprijedit će radni potencijal i ublažiti rizik od siromaštva zaposlenih žena, te povećati socijalnu uključenost i kvalitetu za najmanje 60 krajnjih korisnika s područja Općine Štitar kojima je pomoć potrebna.
10 žena uključenih u projektne aktivnosti u okviru projekta omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje.

OSTVARITI ĆE SE SLJEDEĆI REZULTATI :
Osnaživanje i unapređenje radnog potencijala 10 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici
Uključivanje 10 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja u programe obrazovanja/osposobljavanje čime će se uvelike utjecati na radnu aktivaciju žena te povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta
Razvijanje kadrovskih kapaciteta
Poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života najmanje 60 krajnjih korisnika sa područja Općine Štitar

CILJ PROJEKTA :
Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u Općini Štitar, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.


CILJANE SKUPINE :
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom , žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu ) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

KRAJNJI KORISNICI:
Starije i nemoćne osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Kontakt

Telefon: 032/ 202- 309
e-mail: zazeli.opcinastitar@gmail.com

Skip to content