SAVJETOVANJA – UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NOGOMETNIM IGRALIŠTEM ŠTITAR

Štitar

SAVJETOVANJA – UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE NOGOMETNIM IGRALIŠTEM ŠTITAR

Poštovani mještani,

pozivamo Vas na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju akta Učinkovitost upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem u vlasništvu Općine Štitar.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje je u trajanju do 08.11.2021. godine.

PREUZIMANJE

Skip to content