Savjetovanje: Integrirani akcijski plan za energetski i klimatski održivi razvoj općina Cerna, Stari Mikanovci, Štitar i GunjaSavjetovanje:

Savjetovanje

Savjetovanje: Integrirani akcijski plan za energetski i klimatski održivi razvoj općina Cerna, Stari Mikanovci, Štitar i GunjaSavjetovanje:

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za:

Integrirani akcijski plan za energetski i klimatski održivi razvoj općina Cerna, Stari Mikanovci, Štitar i Gunja

Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedenog Plana mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronske pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 30.04.2023. godine do 15,00 sati.


Na priloženoj poveznice preuzmite:

  • Integrirani akcijski plan za energetski i klimatski održivi razvoj općina Cerna, Stari Mikanovci, Štitar i Gunja
  • Obrazac savjetovanja

PREUZIMANJE

Skip to content