Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o proglašenju Pašnjaka Ledine zaštićenim krajolikom

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – Nacrt Odluke o proglašenju Pašnjaka Ledine zaštićenim krajolikom

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt:

  • Odluke o proglašenju Pašnjaka Ledine zaštićenim krajolikom

Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronske pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 31. ožujka 2023. godine do 15,00 sati.

Skip to content