Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu zemljišta na javnim površinama

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu zemljišta na javnim površinama

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

Odluke o zakupu zemljišta na javnim površinama

Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronske pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 13. 11. 2023. godine do 15,00 sati.

Skip to content