Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog Plana razvoja Općine Štitar za razdoblje od 2022. do 2028. godine

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog Plana razvoja Općine Štitar za razdoblje od 2022. do 2028. godine

Poštovani,

pozivamo Vas na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju PRIJEDLOGA PLANA RAZVOJA OPĆINE ŠTITAR ZA RAZDOBLJE OD 2022.-2028. GODINE s ciljem pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti na lokalnoj razini.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Plan razvoja Općine Štitar za razdoblje od 2022. do 2028. godine predstavlja sveobuhvatni dokument koji obuhvaća razvoj svih sektora (civilni, javni, privatni) identificira probleme i potrebe, te razvojne projekte koji će biti smjernica za održivi razvoj općine, pripremu projekata za fondove Europske unije, razvoj poduzetništva, gospodarski razvoj te privlačenje investitora. Dokument predstavlja inspirativno viđenje odnosno deklaraciju koja definira ono što se želi postići u dugoročnom razdoblju te služi kao jasan vodič za odabir ciljeva i postupaka djelovanja.

Prijedloge, primjedbe i mišljenja zainteresirana javnost može podnositi u roku od 30 dana od dana objave najkasnije do 28.08.2023. godine na e-mail adresu procelnik@opcina-stitar.hr 

Skip to content