Uređenje javnih površina uz savski nasip – Idejno rješenje

Štitar

Uređenje javnih površina uz savski nasip – Idejno rješenje

Revitalizacijom prostora uz nasip, središnjeg dijela okupljana mještana rekreativaca, prostora koji se koristi za potrebe raznih manifestacija i proslava, osigurava se pristup nasipu i budućoj šetnici, potiču se sportske, kulturne a ubrzo i turističke aktivnosti.

OPIS PROJEKTIRANOG STANJA

U okviru ovoga idejnog rješenja predviđene su tri etape uređenja:

• I. etapa – uređenje k.č.br. 664, predviđa izgradnju boćališta i vrtnog šaha uz popločavanje površina, za ovu fazu su osigurana sredstva u iznosu od 110.000,00 kuna s PDV-om , postupak nabave i imenovanja izvođača radova je u pripremi, koji radovi se očekuju u prvoj polovini ove godine.

• II. etapa – uređenje k.č.br. 3427/14 , predviđa izgradnju stepenica za pristup šetnici i budućim sadržajima na i uz rijeku Savu.

• III. etapa – uređenje k. č. Br. 663, predviđa izgradnju čvrstog objekta ( čardaka ) koji će zadovoljiti potrebe udruga i prateće infrastrukture na tom području, a sve sukladno ishođenim aktima za gradnju , koji nakon usuglašavanja sa sudionicima i partnerima u projektu ( udrugama ) slijede.

Uređivanje javnih površina uz savski nasip

PREUZIMANJE

Skip to content