Zgrada knjižnice i drugih javnih sadržaja

Zgrada knjižnice i drugih javnih sadržaja

Navedeni projekt je započet u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, kao projekt mreže knjižnica Vukovarsko- srijemske županije i općinama Bošnjaci, Privlaka, Ivankovo, Tompojevci, Drenovci i Trpinja.

Navedeni projekt je predviđao višenamjensku zgradu kao jedinstvenu središnju zgradu u centru Općine koja bi zadovoljila potrebe općine u cjelini, kako Jedinstvenog upravnog odjela tako i civilnog sektora kroz prostorije za okupljanje i edukaciju svih dobnih skupina izgradnjom prostora općinske knjižnice, galerijskog prostora s mogućnošću prilagodbe i prostorija u interesu općinske uprave, vrijednost projekta izgradnje iznosi 1.987.562,20 kuna.

Nakon izrade glavnog projekta, provedenih radnji i ishođenja Rješenja o uvjetima građenja (pravomoćno od 18.04. 2011. godine ), održan je sastanak s Pročelnikom Upravnog odjela za školstvo, kulturu i šport VSŽ, koji je utvrdio nemogućnost realizacije navedenog projekta zbog izostanka fondova na koje bi isti prijavili, s prijedlogom nastavka kao samostalnih projekata općina sudionika.

Temeljem prijedloga VSŽ općine nastavljaju samostalne aktivnosti u pravcu realizacije navedenog projekta, pa tako i Općina Štitar u pravcu očuvanja Rješenja o uvjetima građenja pokreće gradnju izgradnjom trakastih temelja te daljim aktivnostima nastoji osigurati sredstva za nastavak izgradnje, isti prijavljuje Ministarstvu kulture RH sukladno pozivu za sufinanciranje projekata za program investicijskih potpora u 2018. godini, sukladno kojem su odobrena sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna, Ugovor broj: 14-352-18, kao i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, sukladno raspisanom pozivu za sufinanciranje Projekata prema uvjetima Programa održivog razvoja lokalne zajednice, Ugovor o sufinanciranju broj: 08-F-R-0327/18-16 , kojim je osigurano dodatnih 300.000,00 kuna, te ponovno u 2019. godini Ministarstvu kulture RH sukladno pozivu za sufinanciranje projekata za program investicijskih potpora, temeljem kojeg je također odobreno 300.000,00 kuna, što ukupno čini iznos od 900.000,00 kuna osiguranih sredstava.

Kako sukladno prijedlogu općinskog načelnika o nastavku izgradnje, općinsko vijeće nije prihvatilo isti, Općina Štitar je u određenom roku obavijestila nadležna ministarstva da nije u mogućnosti nastaviti s realizacijom projekta sukladno osiguranim sredstvima te vraća odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 600.000,00 kuna te otkazuje sklapanje ugovora u iznosu od 300.000,00 kuna, što ukupno čini 900.000,00 kuna.

Sukladno navodima projekt je u postupku očekivanja mogućnosti nastavka kroz prijavu na neke buduće programe i fondove kao cjelina 100% nog financiranja.

Tlocrt zgrade knjižnice i drugih javnih namjena
Skip to content