Mjesec: ožujak 2021.

Odluka o stipendiranju studenata

Općinski načelnik Općine Štitar je na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija donio Odluku o dodjeli stipendija za akademsku 2020/2021. godinu.  Protiv navedene odluke svi podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendije mogu uložiti prigovor u roku od osam dana od dana objave iste na internet stranici Općine Štitar. Prigovor rješava Općinski načelnik u roku od 8 dana. […]

Projekt Zaželi – Organizacija rada u vrijeme pandemije

Projekt ZAŽELI! Organizacija rada u vrijeme pandemije Općina Štitar provodi projekt „Zaželi“ – Aktivne u zajednici – faza II. U okviru projekta je zaposleno 10 žena koje svakodnevnim radom i trudom brinu o 83 krajnja korisnika. Vrijednost projekta je 925.315,00 kuna, a projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnogprograma Učinkoviti […]

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Štitar (Odluka, natječaj i prilozi)

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 8. Odluke o stipendiranju studenata i učenika Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije” broj: 01/21) i članka 46. Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije: 03/13, 05/18 […]

Skip to content